Saksliste til Årsmøte 15 Mars 2016

annarhanssens bilde

SAKSLISTE  TIL  ÅRSMØTE 15.MARS  2016

 

LEKANG SKI & BYGDELAG. 

 

1.GODKJENNING AV INNKALLING.

2.GODKJENNING AV SAKSLISTE.

3.VALG AV :

a. Møteleder

b. sekretær

c. to stk til å underskrive protokollen.

4.ÅRSMELDING.

5.REVIDERT REGNSKAP.

6.MEDLEMSKONTIGENT 2016/17.

7.VALG AV :

a.  Leder for et år.

b.  kasserer for to år.  

c.  sekretær for to år.

d.  Tre  Varamedlemmer i styret for et år. 

e.  Revisor for et år.

f.  Valgkomite ett medlem.

8.STATUS ARBEID PÅ BYGDEHUSET.

9. GANG OG SYKKELVEI.

10. EVENT. INNKOMMENDE FORSLAG.

11. Skilting om fartsgrense i bygda.

12. Skoging nedenfor lokalet og fjerning av brakker.

 

 

 

                                                                               

 

 

Har du noe å bidra med? Det kan være alt fra tekster og bilder, innlegg til nyhetsbloggen enten jevnlig eller unntaksvis, ideer eller helt enkelt en kommentar på utforming eller innhold. Uansett hva du har i tankene, ta kontakt!