Årsmelding 2015.

annarhanssens bilde

ÅRSMELDING 2015.    

Lekang 15 Mars 2016.

Styret:

Leder:   Ørjan Berger.

Nestleder:  Annar Hanssen.

Sekretær:  Sunniva Falck Steen

Kasserer: Katrine Kristiansen.

Styremedlem: Tor Jensen

Varamedlemmer: Jostein Ustrand og Wenche Edvardsen og Leiv-Tormod Hansen.

Valgkomite: Ruth Jensen, Margareth Bolsøy Utstrand og Rigmor Pedersen.

Revisor: Reidar Johnsen

Husstyret: Åsa Fredriksen, Torunn Tømmerås , Sissel Tande , Klaus Kristoffersen og Jostein Utstrand

 

Medlemmer -114 betalende.

 

Møter i laget:

- Det er holdt 4 styremøter i 2015. Mye av møtene har innholdt vedlikehold og arrangementer.

 

Bygdehuset:

- Det ble en større lekkasje i den ubrukte dusjdelen under kjøkken, lekkasjen er reparert, men vi er ikke ferdige med oppbygginga i garderoben . Dette får vi hjelp av lokale snekkere som tar det "innimellom" sitt arbeid.  Vi fant mulig årsaken til dette problemet, det stammer vist i fra en gammel pipe som bare "hang" i veggen over avløpsrørene i kjøkken, det vi tror et at steiner fra denne hadde ramlet ned å skadet rørene.  Vi måtte rive litt i veggene både i storsalen og oppe på et rom for så å få revet pipa.  I samme operasjon tok vi å forsterka oppheng på bakveggen til kjøkkenskapene slik at de er festa bedre på veggen.

- Det er også fikset ny drenering på Nordsiden ved inngangspartiet, her har Hadsel Maskin gitt oss "gopris",  og lånt oss maskinfører Odd Bjørnar til jobben en hel helg,  øversiden blir ordna etter hvert.

- Det har vært arbeidet med fasaden på trappa for å få en bedre inngang uten snø, dette i regi av Jostein Utstrand.

Vi fikk beholde noen strekkmetall og trappeseksjoner fra Helseservice på Børøya, dette er noe Klaus ordnet.  Det gjenstår litt arbeid for å få takplatene på, dette er innkjøpt og blir snart ferdigstilt.

- Det er satt inn nye komfyrer på kjøkken som skal erstatte den gamle ovnen som begynte å skrangle litt.

 

- Støtteforeninga er en gjeng med driftige folk som gjør en formidabel innsats i bygda. Blant annet er Bygdehuset preget av deres arbeid, og de gir stadig sitt bidrag i form av kakebakst og assistanse i forbindelse med arrangementer.

- De har sponset nye ovner i restauranten og et kjøleskap.

 

 

Lysløypa og renn:

 

- Nu har vi fått beskjed at Stokmarknes IL skal kjøpe ny tråkkemaskin siden de dem har hatt var mye feil på.  (Vi betaler en årlig sum til dem på 10.000,-kr.)

Siden garantien ikke dekker fullt opp på den nye må de finansiere ca kr 400.000,-  i egen regi.

De er dermed avhengig av at folk bidrar.

Vi fikk Melbu sin maskin til å tråkke opp løypene til årets renn.

Dette er i år, men i fjor ble det å arrangert renn å dette har Leiv Tormod skrevet litt om.

 

SPORT  - FRILUFTSLIV  - info til årsmeldinga 2015. (av Leiv-Tormod)

Lørdag 31.1.15 ble det arrangert kretsrenn alle klasser med stadion i Lekangdalen.

Rennet skulle egentlig vært i fristil, men p.g.a snømangel selv oppe i marka, måtte det gjennomføres i klassisk stil for å unngå problemer, ettersom både ut- og inngående løype var i selve turløypa.

Det ble med stor maskinell innsats ordna til bra parkering i Lekangdalen med adkomst opp Lekangbrekka.

Det ble et vellykket renn med 62 deltakere.

Ulvøyrennet måtte utsettes p.g.a  snøforholdene, men ble gjennomført 6 April.  Det var første året rennet var med i den såkalte «Ulvøytrippelen» (se ulvoytrippelen.no) og dette gjorde at uvanlig mange løpere gikk på tid i 2015.

Lekang er også med å arrangere Ulvøytråkket og Ulvøyløpet.

Parkeringsplassen har vært godt besøkt, og tidvis bra betaling i kassa. (Kasserer har mottatt 3900,-kr)  Vi har også veldig gode sponsorinntekter og velvilje fra bedrifter. Sannsynlig skyldes dette vår innsats for skisport og friluftsliv.

Adkomstveien til P-plassen har vært en tilbakevendende hodepine p.g.a flomskade, men dette har vi unngått i 2015.

Imidlertid har det vært gjørmete og mye vann på den flate delen av veien, og dette er vellykket reparert takket være maskinell innsats fra Per Ivar og Hans Ivar.

For å unngå flomskade, er det gjort ytterligere sikring for å  avlede flomvann fra marka så det ikke når ned til veien.

Det er også gjort rensing av stikkrenner for å få god avrenning. Dette er viktig for å unngå vann i skiløypa. Bergsmobrua, som  er svært viktig for den sammenhengende turløypa, har enda et år klart seg uten alvorlige skader på tross av stor flom i høst.

Med tillatelse fra Odd Arne, har vi i høst saget ned en del grantrær der turløypa mot Stokmarknes går. Dette har ført til bedre snøforhold i en lengde på ca 200m.

Hva har ellers Lekangbygda å by på?

Gapahuken i Klakk-marka er en perle, med mye besøk. Det trengs å bygge et lite «skur» for å få veden under tak.

Lavvoen på Lekangdalen er lite besøkt, men den holder fortsatt stand med litt reparasjon.  Det ble gjennomført en mørketur i lavvoen i regi av Turlaget. Trivelig kveld med sang og gitarspill.

Elvestien går langs Lekangelva fra Bergsmobrua til Akselvae’. Passeringen over de to kloppene er nå gjort tryggere.

Ellers var vi jo utsatt for et dramatisk lynnedslag 5.-6. des. Dette ødela sikringsboksen som gir strøm til lysløypa og skutergarasjen. Vi har stor grunn til å takke Haneseth og Trollfjord som (kostnadsfritt for oss) har fått på plass ny sikringsboks, og strøm til lysløypa og garasje.  (Klapper for dem.)

 

Aktiviteter og arrangementer:

- Det har vært bra overskudd på de arrangementene som har vært arrangert,

som 17 Mai som ikke hadde det beste været, men det kom bra med folk til kaffe å kos inne.

- Elgfesten  har blitt populær, som er kommet i stede for Bacalaofest.

-Skirennet ble beskrevet tidligere.

- Julebordet ble en suksess som vanlig, godt med overskudd.

- Nytt i 2015 er at det ble arrangert juletrefest i romjula, det ble en suksess,

å gikk i pluss, det ble så bra at vi tar en gjentakelse.

- Der e kommet inn litt på parkeringa også.

St.hans feiringa var som vanlig i naustet.

- Vi har mottatt 30000,-kr i Grasrotandel og anmoder at flere legger inn Lekang ski & bygdelag på tippekontoen sin så vi får inn det vi kan fra Norsk tipping.

- Vi har 14 skilt som står på parkeringa og i dalen og et på lokalet som vi får sponsing ifra.

- Katrine vil komme tilbake med tall over de arrangementene som har vært.

 

Kultur:

-Laget er sterkt engasjert i aktivitetene rundt prestegården og kulturminneparken, primus motor Hans Bakken med hjelpere jobber videre med prosjekter for å skaffe midler til ferdistillelse av planetstien, og for å komme igang med nye prosjekter knytta til området rundt kirka.  Skjebnen til prestegården er ennå ikke avgjort, men håpet er at aktiviteter med fokus på området vil sikre fortgang i saken.
-Solmøtet ble arrangert for 8. gang. Hans Bakken har med god hjelp fra bygdefolket gjort dette til en tradisjon. 

-Kommunen startet reguleringsprosessen for gang og sykkelveien i 2015,  da gjenstår det å se når dette prosjektet blir påbegynt.

 

 

 

Ellers:

- Vi har vært så heldig å få nyinnflyttede i bygda med unger å det er jo kjempebra, håper på at det kan komme flere unge krefter til, det trenger vi.

 

Sluttord:

- En stor takk rettes til alle som bidrar med stort å smått slik at vi kan ha dette bygdelaget å alle arrangementene som vi har. 

- Vi håper at samarbeidet og innsatsen fortsetter slik at vi kan ha det bra i bygda vår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Styret i Lekang Ski & Bygdelag.                                             

 

Har du noe å bidra med? Det kan være alt fra tekster og bilder, innlegg til nyhetsbloggen enten jevnlig eller unntaksvis, ideer eller helt enkelt en kommentar på utforming eller innhold. Uansett hva du har i tankene, ta kontakt!